tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
  

1.Menu học Tenstory


1.Nhìn/ Nghe nội dung phần sách


6.Tiếng Anh sinh hoạt theo từng tình huống

2.Học từ vựng (Hình thức ngạc nhiên)

7.Ghi chép đoạn văn

3.Kiểm tra từ vựng (Voice/Choice or Typing)

8.Xác nhận đã hiểu về nội dung chính bằng câu hỏi O.X

4.Nói theo đoạn văn (Lặp lại, thu âm, phát âm)

9.Trò chơi đoạn văn/từ vựng

5.Nói theo đoạn văn (Nhận biết lời nói)

10.Chuyển đoạn văn tiếng Việt sang đoạn văn tiếng Anh và nói

11.Tiếng Anh sinh hoạt theo từng tình huống (Nhận      biết lời nói)

12.Ngữ pháp cơ bản dựa trên nội dung truyện tranh (3 câu hỏi) và      câu hỏi đọc hiểu.

2.LISTENING Xem và nghe truyện tranh

1.Có thể tập trung vào nghe tiếng Anh bằng cách chỉ nghe người bản xứ nói, nhìn tranh, không có phụ đề (Rèn luyện kĩ    năng nghe Hearing)
2.Xem phần chú thích
3.Nghe nhanh với tốc độ 1.5 lần toàn bộ nội dung chính. (Rèn luyện kĩ năng nghe Hearing)
4.Đọc lại toàn bộ đoạn văn
5.Nếu nhấp vào từ vựng (Pizzas) thì sẽ đọc lại từ vựng đó
6.Có thể nghe liên tục toàn bộ nội dung chính
7.Quay lại trang trước
8.Phát tự động > Đọc tự động từ trang đầu đến trang cuối
9.Trang tiếp theo

3.WORD Học từ vựng

● Nhớ từ vựng quan trọng – Nhớ từ vựng quan trọng của truyện tranh (kĩ năng ngạc nhiên )

● Phương pháp sử dụng có hiệu quả - Nếu đọc theo giọng của người bản xứ thì có thể kiểm tra được nghĩa của từ vựng.
   Được lặp lại tối đa 5 lần và có thể điều chỉnh số lần lặp lại.
   Ban đầu thì số lần lặp lại được điều chinh khoảng 3 lần, khi ôn tập thì số lần lặp lại được điều chỉnh còn 1 lần
   Thực tập những từ vựng đã học trên giấy kiểm tra của phụ huynh để có thể kiểm tra kĩ năng Speaking, Writing Test.

① Có thể điều chỉnh số lần lặp lại

4.WORD TEST (Choose/Voice)● Nghe phát âm của người bản xứ và hãy phát âm nếu thấy xuất hiện thanh Speak màu hồng.

● Nếu đúng thì xuất hiện chữ Correct, nếu sai thì xuất hiện chữ Try again đồng thời giọng nói của người bản xứ cũng được    nói lại.

① Chiều dài sóng phát âm của người học

5.WORD TEST (Typing)

● Nghe phát âm và nhập chữ vào

● Nếu câu trả lời sai thì đáp án đúng sẽ xuất hiện ngay sau đó và có thể nhập lại đáp án

● Được cung cấp bởi 2 loại Pre School Level Choose/Voice.

● Được cung cấp bởi 2 loại L1~L4 Voice/Typing

● Từ vựng đã học ở Word Test thì có thể kiểm tra tổng hợp thông qua giấy kiểm tra phụ huynh.

6.PRONUNCIATION PRACTICE

● So sánh phát âm giữa người học và người bản xứ, rèn luyện kĩ năng nghe và nói

● Lặp lại để nghe và nói theo âm điệu, giọng điệu của người bản xứ, so sánh tần số với người bản xứ và luyện tập

① Nghe phát âm của người bản xứ và thu âm. Lặp lại để có thể luyện tập.

② Có thể nghe phần phát âm đã thu âm.

7.PRONUNCIATION TEST

● Nghe một cách tập trung giọng nói của người bản xứ

● Nói đoạn văn theo giọng điệu giống với giọng của người bản xứ

● Nếu xuất hiện Try Again thì lặp lại 3 lần để nghe giọng của người bản xứ và sau đó có thể thử lại.

① Khi Try Again liên tục xuất hiện thì điều chỉnh độ khó dễ để luyện tập.

② Nếu cài chế độ thời gian nhận biết ngắn thì có thể tiến hành theo tốc độ nhưng khi không theo kịp thời gian thì Try Again     có thể xuất hiện vì thế ngay từ ban đầu chỉnh ở mức độ 1 giây để luyện tập, khi đã quen thì chỉnh ở mức độ 0.5 giây để     luyện tập.

8.ROLE PLAY

● Nghe một cách tập trung nội dung đối thoại

● Lựa chọn đối tượng để đóng vai người học

● Nói nội dung đối thoại của đối tượng đã lựa chọn vào gần micro

● Nhận biết giọng nói. Khi Try Again xuất hiện thì nhấn vào “nghe lại” để nghe và thử lại.

① Khi muốn nghe lại toàn bộ nội dung đối thoại

② Nếu đọc đoạn văn thì nhận biết giọng nói được thực hiện.

③ Khi muốn nghe lại phát âm của người bản xứ

④ Có thể in kịch bản đối thoại.

9.DICTATION(Choose/ Nghe và ghi chép)

Nghe toàn bộ đoạn văn và lựa chọn/ nghe bài thi iBT và lựa chọn

Ở giai đoạn Pre, tìm đoạn văn hợp với giọng nói của người bản xứ và nhấn vào

Đến giai đoạn L1~L4 nhập đoạn văn trực tiếp

● Nghe và lựa chọn giọng nói của người bản xứ mà đã nghe 3 lần.
● Nếu muốn nghe lại thì nhấn vào nút Speaker để nghe lại.
● Nếu muốn sử dụng gợi ý thì nhấn vào nút có hình dạng chìa khóa để xác nhận. (có thể sử dụng đến 3 lần)

① Có thể điều chỉnh số lần lặp lại

② Xem gợi ý

③ Nghe lại

④ Khi đúng thì âm thanh kết quả là Correct xuất hiện, trẻ em sẽ cảm giác thật vui thích với âm thanh này

10.DICTATION(Nghe và ghi chép)

① Lặp lại đoạn văn đã luyện tập phát âm ở phía trước, nghe giọng nói của người bản xứ và nhập trực tiếp vào.

② Trong trường hợp đoạn văn quá khó không thể nhập vào thì nếu nhấn vào “cho qua” thì đáp án đúng sẽ xuất hiện, đồng      thời chuyển đến đoạn văn tiếp theo.

③ Khi nhập toàn bộ đoạn văn thấy khó thì nhấn vào nút “gợi ý” để vừa xem gợi ý vừa nhập.

④ Sau khi nhập đoạn văn, nhấn enter, phần viết sai sẽ xuất hiện bằng màu đỏ và hình mũi tên được chuyển tự động vào vị      trí chỉnh sửa để có thể chỉnh sửa ngay lập tức

 

11.GAME

● Có thể học được đoạn văn và từ vựng xuất hiện trong bài thông qua trò chơi.

● Có thể học thuộc lòng tất cả đoạn văn bằng cách lặp lại các trò chơi.

● Kĩ năng nói được nâng cao, cung cấp trò chơi như nói một từ vựng, một đoạn văn và trò chơi hoàn thành đoạn văn.

12.TRANSLATION(Thông dịch đồng thời)

Kĩ năng thông dịch đồng thời

Kĩ năng thông dịch đồng thời chuẩn bị cho thi IBT

● Tạo một đoạn văn đã được học để nói
● Luyện tập năng lực vừa xem tiếng Việt vừa tạo một đoạn văn
● Nếu vận dụng thành bài kiểm tra ở giai đoạn cuối của chương trình học thì càng tốt

① Nếu nói đoạn văn tiếng Anh phù hợp với đoạn văn tiếng Việt thì nhận biết giọng nói được thực hiện

② Thông dịch đồng thời trong một lần nếu khó thì có thể xem phần gợi ý. Nếu nhấn vào phần gợi ý thì đoạn văn tiếng Anh     sẽ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Phần gợi ý có thể xem đến 3 lần.

13.COMPREHENSION TEST

● Không giới hạn về thời gian

● Những câu hỏi được đưa ra như là tìm điểm ngữ pháp đúng, tìm từ vựng điền vào chỗ trống, tìm đáp án của đoạn văn đã    cho.

● Đọc kĩ đoạn văn đã cho và lựa chọn đáp án. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James