tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
  

(1) Ten Story là một quyển sách truyện tranh học Tiếng Anh nên về mặt cơ bản không có sự
     khác biệt lớn nào trong các cấp học. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là có 12 bước học tập. So
     với việc quá sức theo học level cao ngay giai đoạn đầu thì phương pháp hiệu quả nhất là nên
     học level dễ khoảng 1, 2 tháng, sau khi đã quen với toàn bộ các bước học rồi sẽ chuyển sang
     level cao hơn.

(2) So với việc nhấn mạnh 12 bước học ngay từ giai đoạn đầu thì sẽ loại bỏ các bước có độ
     khó so với trẻ em và cũng loại bỏ các phần làm chậm tiến độ học tập, thêm vào các bước
     học tập mới hiệu quả.

(3) Ví dụ như đối với trường hợp trẻ đánh chữ chậm, chương trình sẽ có phần tập đánh chữ từ
     vựng, sau khi đã thành thạo rồi sẽ chuyển sang phần tập đánh chữ đoạn văn ( Dictation). 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James