tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
  

Destination

Đây là ứng dụng được sử dụng rộng rãi trên hơn 45.000 trường học trên thế giới và đạt giải thưởng cao nhất của ngày giáo dục ở Mỹ vào năm 2005.
Bây giờ các bạn có thể thấy nó tại Việt Nam.

Destination Reading

•  Nghe một cách chính xác ngữ âm hay giọng nói, phát triển khả năng phân biệt và xử lí một cách thành thạo (phần nhận    biết ngữ âm)
•  Phát triển năng lực hiểu về quan hệ kết hợp giữa âm thanh lời nói của thể văn nói và âm thanh của ghép âm trong thể    văn viết.
•  Tăng gấp đôi khả năng đọc một cách chính xác và nhanh chóng (thành thạo ngôn ngữ)
•  Khả năng ghi nhớ ý nghĩa và phát âm những lời nói cần trong giao tiếp hàng ngày, ghi nhớ và đọc hiểu, khả năng giao    tiếp với người khác.


Các giải thưởng của chương trình “ Destination Reading “

• 2006 iParenting Best Products of 2006.
• 2005 Media & Methods Portfolio Winner for Destination Reading 1&2.
• 2005 Finalist Golden Lamp Award.
• 2005 Finalist Codie Award - Best Elementary Educational Solution Language Arts / Reading.
• 2004 Media & Methods Portfolio Winner for Destination Reading 1&2.
• 2003 Media & Methods Portfolio Winner for Destination Reading 1&2. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James