즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Member Center
  Tenstory membership

Điều khoản sử dụng Tenstory

Điều 1 (Mục đích)

① Điều khoản dịch vụ trên (gọi là “điều khoản”) là người sử dụng sử dụng dịch vụ liên quan đến internet (gọi là “dịch vụ”) chẳng hạn như Tenstory (gọi là “dịch vụ cung cấp”) ở công ty TNHH Wave (gọi là “công ty”) với mục đích quy định những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của “công ty” và người sử dụng.

② Nếu muốn trở thành người sử dụng thì thực hiện các thủ tục mà “công ty” đã quy định rồi nhấp vào nút “đồng ý” khi đó coi như là đồng ý các điều khoản của công ty. Ngoài những quy định ở điều khoản trên, công ty còn dựa trên tập quán thương mại, pháp luật liên quan của Đại Hàn Dân Quốc, pháp luật doanh nghiệp thông tin có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ giữa “công ty” và người sử dụng.

Điều 2 (Định nghĩa của người sử dụng)

① “Người sử dụng” là người liên kết với “công ty”, đăng nhập là thành viên “công ty” theo điều khoản và nhận được những dịch vụ do “công ty” cung cấp.

Điều 3 (Đăng nhập thành viên)

① Nếu muốn trở thành người sử dụng thì đăng nhập thông tin thành viên theo hình thức đăng nhập mà “công ty” đã quy định, sau khi đã lựa chọn “đồng ý” thì đăng kí đăng nhập thành viên thông qua thủ tục quy định.

② Những người đăng kí để đăng nhập là thành viên theo như khoản 1, nếu không thuộc những trường hợp dưới đây thì công ty sẽ đăng kí để trở thành thành viên

1. Trong trường hợp người đăng kí đăng nhập đã mất tư cách thành viên từ trước theo điều 6 khoản 3, tuy nhiên trường hợp được sự đồng ý đăng nhập lại sau 1 tháng kể từ khi mất tư cách trở thành thành viên của “công ty” theo điều 6 khoản 3 là trường hợp ngoại lệ.

2. Trường hợp sai, thiếu sót thông tin ở nội dung đăng nhập

3. Trường hợp cho rằng kĩ thuật của “công ty” hoàn toàn có vấn đề

③ Thời điểm thành lập của hợp đồng đăng nhập thành viên được thực hiện ở thời điểm mà “công ty” cho phép đối với người đăng kí đăng nhập

④ Trong trường hợp phát sinh thay đổi ở nội dung đăng kí thông tin thành viên của khoản 1, thành viên phải đính chính và đăng kí phần thay đổi.

Điều 4 (Cung cấp và thay đổi của dịch vụ)

① “Công ty” cung cấp dịch vụ như bên dưới dành cho người sử dụng.

1. Học online Tenstory 58,000 won/tháng (tính phí)

2. Mượn sách 19,000 won/tháng (tính phí)

3. Học online + mượn sách 69,000 won/ tháng (tính phí)

4. Destination 10,000 won/ tháng (tính phí)

5. Phí đăng nhập riêng 10,000 won/tháng (tính phí)

6. Tiền sách 5.99 USD/ quyển

7. Quản lí việc học (người bản xứ) 70,000 won/tháng

② “Công ty” cung cấp dịch vụ dành cho người sử dụng (phụ huynh) như bên dưới

1. Dịch vụ xác nhận thành tích của con

2. Dịch vụ bảng thông báo

3. “Công ty” cung cấp dịch vụ đến những thành viên thông qua những hợp đồng hợp tác với công ty khác hoặc tự phát triển.

③ Thời gian sử dụng dịch vụ của “công ty” được làm theo thời gian làm việc công ty, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công việc của công ty.

1. Thời gian có thể sử dụng dịch vụ có thể điều chỉnh riêng, trong trường hợp này sẽ thông báo thông qua việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ

④ Cách thức thanh toán và chi phí sử dụng dịch vụ có tính phí của “công ty” theo như thủ tục và quy định được trình bày rõ ở phần dịch vụ tương ứng.

⑤ Chính sách hoàn tiền dịch vụ có tính phí của “công ty” như sau.

1. Sau khi chấp nhận bài giảng, có thể hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày và sẽ phát sinh thêm 10% tiền hủy hợp đồng do sự thay đổi của khách hàng.

2. Khi chỉ nghe một bài giảng thử

3. Khi hủy bỏ giữa chừng thì sẽ khấu trừ các loại phí và quà khuyến mãi được nhận khi đăng nhập và hoàn tiền

4. Trường hợp có thể hoàn tiền và trả lại sách được quy định như sau (kể cả sách khuyến mãi)

1) Chưa làm hư hộp đựng sách , trả lại trong vòng 7 ngày sau khi nhận sách do người mua muốn thay đổi

2) Trạng thái không bị hỏng bởi sự sử dụng của người mua, sách bị lỗi, thiếu trang sách thì trả lại sách trong vòng 7 ngày sau khi nhận sách

5. Những trường hợp không thể hoàn tiền và trả lại sách được quy định như dưới đây (kể cả sách khuyến mãi)

1) Trường hợp vượt qua thời hạn trả sách (tham khảo phần nội dung trước)

2) Trường hợp bị hỏng do lỗi của người mua

3) Trường hợp sách hoàn toàn mất hết giá trị sử dụng khi hộp đựng sách bị hỏng hoặc đã mở hộp đựng sách.

4) Trường hợp giá trị sử dụng sách bị giảm do người sử dụng đã sử dụng

5) Trường hợp giá trị của sách đã hoàn toàn giảm đến mức khó để bán lại do vượt quá thời gian

6) Trường hợp hỏng hộp đựng của những sản phẩm có thể phục chế

6. Xử lí chi phí đối với việc hoàn tiền như sau

1) Trong trường hợp người hợp đồng trên 6 tháng yêu cầu hoàn tiền thì sẽ hoàn tiền ở chi phí giá chính thức (58,000 won) Ví dụ) Số tiền phải trả sau khi sử dụng 3 tháng là: 3 tháng*58,000won = 174,000 won

2) Dù nói sách không sử dụng và không hư tổn nhưng công ty sẽ trừ 27% phí hư tổn sách, khi khách hàng trả lại sách (phí giao hàng do khách hàng chịu), công ty sẽ hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày sau khi khách hàng thực hiện những điều trên.

3) Sách đã mua sau 7 ngày thì không thể hoàn trả lại (7,000 won/quyển)

4) Khấu trừ 10% tiền hủy hợp đồng của tổng số tiền không liên quan đến thời hạn khi hoàn tiền

⑥ Bằng phương pháp đã quy định ở điều 7 khoản 2, “công ty” sẽ thông báo đến người sử dụng ngày cung cấp và nội dung của dịch vụ được thay đổi, đồng thời thay đổi dịch vụ đã quy định ở điều 1 để có thể cung cấp đến người sử dụng

Điều 5 (Ngưng dịch vụ)

1. Trường hợp “công ty” có những phát sinh như là gián đoạn của thông tin, hư hỏng, kiểm tra sữa chữa, thay thế của thiết bị thông tin truyền thông như máy tính thì có thể ngừng cung cấp dịch vụ tạm thời, công ty có thể ngưng hoàn toàn dịch vụ đang được cung cấp và thay thế bằng dịch vụ mới mà “công ty” cho rằng phù hợp.

2. Trong trường hợp ngưng dịch vụ trên khoản 1 thì “công ty” sẽ thông báo đến người sử dụng theo phương pháp đã quy định ở điều 7 khoản 2. Tuy nhiên, công ty không thể thông báo trước được nếu việc ngưng dịch vụ nằm ngoài sự điều khiển của công ty (sự cố ý của người quản lí hệ thống, lỗi của đĩa, tải hệ thống).

3. Trong trường hợp “tạm hoãn”, có thể đăng kí là thành viên tạm hoãn. Thời gian “tạm hoãn” thì có thể tạm hoãn bằng thời gian học còn lại nhưng mà trước khi kết thúc ngày học thì phải đăng kí học lại. Nếu trước ngày kết thúc học, không đăng kí học lại thì thời gian học tự động hủy đi.

Điều 6 (Rút khỏi người sử dụng và mất tư cách người sử dụng)

1. Người sử dụng có thể yêu cầu (rút khỏi người sử dụng) tức là hủy đăng kí thành viên bất cứ khi nào ở “công ty”, “công ty” làm rõ những thủ tục để xóa bỏ đăng kí thành viên của người sử dụng ngay khi nhận được yêu cầu trên.

2. Nếu người sử dụng ở trong những tình huống sau đây, “công ty” có thể hạn chế, ngưng, xóa bỏ bằng phương pháp thích hợp đối với tư cách thành viên của người sử dụng.

1. Trường hợp đăng kí nội dung sai khi đăng kí đăng nhập

2. Trường hợp xâm phạm sử dụng “dịch vụ” của người khác hoặc uy hiếp trật tự giao dịch điện tử như đột nhập vào thông tin của người khác.

3. Trường hợp vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc những điều mà pháp luật và điều khoản nghiêm cấm

4. Trường hợp lưu thông hay phục chế một cách bất hợp pháp những “dịch vụ” do công ty cung cấp.

3. Trong trường hợp “công ty” quyết định hủy tư cách thành viên của người sử dụng thì sẽ xóa bỏ đăng nhập thành viên. Trong trường hợp này, trước khi xóa bỏ đăng nhập thành viên đối với thành viên là người sử dụng thì sẽ thông báo và ban hành lệnh.

4. “Người sử dụng” sau khi đăng nhập thành viên dựa trên điều khoản, trong trường hợp không có log-in để sử dụng “dịch vụ” trong vòng 1 năm, “công ty” có thể xóa bỏ tư cách thành viên của người sử dụng.

Điều 7 (Thông báo đối với người sử dụng)

1. Trong trường hợp “công ty” thông báo đến người sử dụng đặc biệt thì công ty có thể gởi mail qua địa chỉ email “công ty”

2. Trong trường hợp “công ty” thông báo đến đại đa số người sử dụng thì có thể thông báo trên bảng thông báo của “công ty” trên bảy (7) ngày.

Điều 8 (Bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng)

Công ty luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng bao gồm thông tin đăng nhập người sử dụng theo pháp luật liên quan đã định dựa trên “chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” mà công ty quy định và pháp luật liên quan để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Điều 9 (Nghĩa vụ của “công ty”)

1. “Công ty” không làm những điều vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc những điều mà điều khoản nghiêm cấm và luôn cố gắng để cung cấp những dịch vụ an toàn, tuân thủ theo điều khoản quy định

2. Tạo hệ thống bảo an để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) của người sử dụng để có thể sử dụng dịch vụ internet một cách an toàn

3. “Công ty” không gởi thư điện tử mang tính quảng cáo với mục đích kinh doanh mà không có sự đồng ý của người sử dụng.

4. “Công ty”sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất bởi những lỗi nghiêm trọng hay sự cố ý của “công ty” trong việc sử dụng dịch vụ.

5. Khi sử dụng dịch vụ có tính phí, công ty sẽ hoàn tiền tương ứng qua số tài khoản mà thành viên cung cấp trong trường hợp công ty không thể tiếp tục dịch vụ vì lí do bất đắc dĩ.

Điều 10 (Nghĩa vụ đối với mật khẩu và ID của người sử dụng)

1. Ngoài việc chịu trách nhiệm đối với “chính sách bảo vệ thông tin cá nhân”, pháp luật liên quan, công ty có trách nhiệm quản lí liên quan đến ID và mật khẩu đối với người sử dụng.

2. Người sử dụng không được cho người khác sử dụng ID và mật khẩu của bản thân mình

3. Trong trường hợp người sử dụng bị trộm ID và mật khẩu hoặc biết được người khác đang sử dụng ID và tài khoản của mình thì báo ngay cho “công ty” hoặc làm theo cách hướng dẫn của “công ty

Điều 11 (Nghĩa vụ của người sử dụng)

① Người sử dụng không được vi phạm những điều dưới đây.

1. Hành vi đăng nhập nội dung sai khi đăng kí đăng nhập thành viên hay khi thay đổi

2. Hành vi thay đổi thông tin được thông báo của “công ty”

3. Hành vi gây trở ngại hoặc xâm phạm đến quyền tài sản hay nhân quyền của người khác, “công ty”

4. Hành vi đột nhập ID của thành viên khác

5. Hành vi thông báo cũng như công khai thông tin trái với thuần phong mỹ tục hoặc gởi những mail có âm thanh, video clip, tin nhắn mang tính chất bạo lực, khiêu dâm hoặc gởi những email lôi kéo tham gia đăng nhập những tổ chức khác, chain letters, spam mail, junk mail.

6. Hành vi thông báo hay gởi thông tin (chương trình máy tính) mà đã bị cấm bởi truyền thông, thông báo theo pháp luật liên quan.

7. Hành vi giả, mạo danh là người quản lí của “dịch vụ” hay nhân viên của “dịch vụ”, hoặc hành vi xâm phạm vào thông tin của người khác để viết thông báo hay gởi email

8. Hành vi viết thông báo hay gởi mail điện tử bao hàm những chương trình, file, code máy tính, những phần mềm virus được tạo ra với mục đích gây phá hoại, cản trở việc vận hành của trang thiết bị thông tin, phần cứng, phần mềm máy tính.

9. Hành vi gây rối người sử dụng khác như Stalking

10. Hành vi thu thập, lưu, công khai thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý.

11. Hành vi sử dụng “dịch vụ” để hoạt động với mục đích lợi nhuận bằng phương pháp gởi những spam mail hay thông báo tuyên truyền hoặc quảng cáo đến nhiều người.

12. Hành vi vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, điều khoản mà “công ty” đã quy định ở dịch vụ cung cấp.

② Trong trường hợp người sử dụng thực hiện hành vi như ở khoản 1, công ty có thể hạn chế, ngưng, xóa bỏ tư cách thành viên bằng phương pháp thích hợp theo như quy định ở điều 6, khoản 2,3 của “công ty”

③ Người sử dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho “công ty” hoặc người sử dụng khác vì lỗi nào đó

Điều 12 (Xóa những note công khai)

Trong những trường hợp dưới đây nội dung note của người sử dụng mà “công ty” có thể bị xóa mà không cần báo trước đối với người sử dụng, có thể hạn chế, ngưng và xóa tư cách thành viên của người sử dụng.

1. Nội dung làm tổn hại đến danh dự hoặc phỉ bán người khác, người sử dụng khác

2. Nội dung lưu hành những hình vẽ, đoạn văn, thông tin có nội dung quy phạm thuần phong mỹ tục

3. Nội dung được cho rằng có liên quan đến hành vi phạm tội

4. Nội dung xâm hại đến quyền lợi nhưng quyền tác giả của người khác và người sử dụng khác.

5. Nội dung được cho rằng là quy phạm đến pháp luật liên quan

Điều 13 (Quyền tác giả và giới hạn sử dụng)

① Tài sản và quyền tác giả đối với những tác phẩm mà “công ty” soạn thảo ra là thuộc quyền của “công ty”

② Người sử dụng không được sử dụng những thông tin của “công ty” qua quá trình sử dụng để phục chế, truyền tải, xuất bản, phân phối, phát thanh mà không được sự cho phép trước của “công ty” với mục đích kinh doanh lấy lợi hoặc cho người ngoài sử dụng.

Điều 14 (Điều chỉnh điều khoản)

① “Công ty” có thể điều chỉnh điều khoản trong phạm vi không vi phạm đến pháp luật liên quan như pháp luật liên quan đến thúc đẩy sử dụng mạng thông tin, phương pháp kí tên điện tử, phương pháp cơ bản giao dịch điện tử, pháp luật liên quan quy chế của điều khoản.

② Trong trường hợp điều chỉnh điều khoản, “công ty” sẽ ghi rõ ngày áp dụng, lý do điều chỉnh và sẽ thông báo ngày áp dụng điều đó trên màn hình đầu tiên cùng với điều khoản hiện hành từ trước 7 ngày.

③ “Người sử dụng” có quyền từ chối đối với điều khoản được thay đổi. “Người sử dụng” có thể bày tỏ ý định từ chối trong vòng mười lăm ngày (15) ngày sau khi điều khoản được thay đổi. Trong trường hợp “người sử dụng” từ chối thì “công ty” có thể sẽ hủy hợp đồng với “người sử dụng”. Trong trường hợp trong mười lăm ngày (15) sau khi điều khoản chỉnh sửa được thông báo, “người sử dụng” không bày tỏ ý định từ chối thì xem như là đồng ý.

Điều 15 (Xét xử)

Áp dụng pháp luật Đại Hàn Dân Quốc đối với việc tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ phát sinh giữa người sử dụng và “công ty”, khởi tố ở pháp viện của Đại Hàn Dân Quốc, nơi quản lí của luật tố tụng dân sự do tranh chấp trên.

Bạn có đồng ý với điều khoản sử dụng Tenstory không? Đồng ý
 
PHƯƠNG HƯỚNG SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH Web Tiếng Anh OK chúng tôi luôn luôn bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng và đang tuân thủ các vấn đề về pháp luật trong việc “ Bảo mật thông tin và xúc tiến sử dụng trong mạng lưới thông tin “.

Các vấn đề có liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi có thể thay đổi tùy theo phương hướng sử dụng thông tin cá nhân theo pháp luật của chính phủ hoặc quy định của công ty. Chính vì thế, khi có sự thay đổi trong phương hướng sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết tới quý khách hàng trên bảng tin thông báo của trang chủ công ty chúng tôi.

Sau đây là nội dung chính của “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “ của công ty chúng tôi.

Điều 1 : Nguyên tắc chung

Các thông tin cá nhân của người sử dụng được bảo mật triệt để theo các nội dung dưới đây và được ghi rõ trong “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “. Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “ dưới đây có sự thay đổi nên hy vọng quý vị dành chút thời gian để quan tâm về chính sách bảo vệ người tiêu dùng của công ty chúng tôi.

(1) Công ty chúng tôi luôn rất xem trọng thông tin cá nhân của khách hàng, và chúng tôi cũng đang tuân thủ các vấn đề như “ Pháp luật liên quan đến việc xúc tiến sử dụng mạng lưới thông tin “ cũng như các quy định về bảo mật thông tin khách hàng và “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “ đang ban hành của Bộ truyền thông thông tin. Chính vì vậy nên các thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi luôn thông báo đến quý khách về cách thức sử dụng thông tin đó như thế nào, với mục đích gì ...

(2) Ở phía dưới của tất cả các trang trên trang chủ của chúng tôi đều có mục “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “ nên bất cứ lúc nào quý khách cũng có thể thấy được.

(3) Nhằm cải tiến nhanh chóng “ Phương hướng sử dụng thông tin cá nhân “ hiệu quả, công ty chúng tôi biết rằng cải chính là cần thiết nhưng cũng phải được quyết định theo một trình tự rõ ràng.

Điều 2 : Sự đồng ý trong việc thu thập thông tin cá nhân

Khi quý khách nhận tư vấn thông qua trung tâm tư vấn khách hàng trên trang web của chúng tôi hay khi yêu cầu cài đặt các chương trình miễn phí hoặc khi yêu cầu tư vấn miễn phí và đánh giá tiến độ khả năng liên tưởng thì đều cần sự đồng ý trong việc thu thập có sẵn của người sử dụng. Chỉ sau khi đã chọn giáo trình rồi thì có thể đăng ký ẩn danh và xem như không có thu thập thông tin.

Điều 3 : Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân tối thiểu nhằm phục vụ quý khách như tư vấn khách hàng, thông tin giáo dục, việc học tập đúng cách. Các thông tin mà chúng tôi thu thập được đều dành cho công tác phục vụ của công ty chúng tôi chứ không được sử dụng với ý đồ khác. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang phát triển các dịch vụ tốt hơn nữa nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu mà quý khách mong muốn.

Điều 4 : Cách thu thập và các hạng mục thông tin cần thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết nhằm phục vụ quý khách như tư vấn khách hàng, thông tin giáo dục, việc học tập đúng cách. Cụ thể là các thông tin sau đây :

- Khi đăng ký các bài học miễn phí : Tên, người bảo hộ, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà ở, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ email.

- Khi đăng ký thành viên : Tên, người bảo hộ, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà ở, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ email.

- Và ngoài ra, nhằm thực hiện khảo sát thị trường về website của công ty chúng tôi hay các sự kiện khác như tặng phẩm, phân tích thống kê...nên có các mục yêu cầu điền đầy đủ thông tin mang tính tuyển chọn. Các thông tin đó chỉ mang mục đích làm rõ về người sử dụng chứ không được lưu thông ra bên ngoài.

- Các loại hình quảng cáo có đường link của công ty khác trên trang web chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin cá nhân mang tính đặc thù về quý khách.

- Hành vi thu thập các thông tin cá nhân của các đường link trên trang web chúng tôi không có liên quan đến “Phương hướng thu thập thông tin cá nhân của công ty chúng tôi.

Điều 5 : Việc thu thập các thông tin bằng file “ Cookie “

Công ty chúng tôi đang ứng dụng file “Cookie” để tìm và lưu giữ bất cứ lúc nào các thông tin của người sử dụng. “Cookie” có nghĩa là khi quý khách liên kết vào một trang web nào đó thì nó sẽ tự động chuyển một file text dung lượng 4KB vào ổ đĩa của quý khách và tự động lưu lại. Các nội dung được lưu lại bởi “Cookie” đều có thể dễ dàng tìm lại hoặc thay đổi khi cần thiết rồi lưu lại.

Chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích như sau “

a). Chúng tôi sử dụng Cookie để thiết lập giao diện cho người sử dụng, để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin khi cần thiết từ các trang đã truy cập rồi.

b). Căn cứ vào hành động của người sử dụng cũng như sự khác biệt về tần số truy cập hay sự lặp lại của người sử dụng vào mục tiêu quảng cáo.

c). Cookie cũng dùng để xác nhận tần số tham gia của người sử dụng mỗi khi có các sự kiện chương trình khuyến mãi, thi đố vui...của công ty chúng tôi.

Quý khách có quyền sử dụng Cookie hay không. Sau khi từ chối Cookie thì khi đăng nhập không thể sử dụng một số dịch vụ cần thiết như chỉ nhập mật khẩu...

Điều 6 : Thời hạn sử dụng và bảo lưu các thông tin cá nhân

Tất cả các thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo lưu trong khoảng thời gian sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi công ty chúng tôi. Tuy nhiên, dựa theo phương pháp sử dụng và trình tự được giải thích trong điều 8 và điều 9 thì trong trường hợp khách hàng trực tiếp sửa chữa hay xóa thông tin thì sau này có xảy ra trạng thái không xem được hay mất đi hoàn toàn trong ổ đĩa thì chúng tôi không thể phục hồi lại được. Và tất cả các thông tin dùng trong thời gian có sự kiện hay khảo sát thì chúng tôi chỉ bảo lưu trong khoảng thời gian đó.

Điều 7 : Việc cung cấp và chia sẻ các thông tin cá nhân lên quan tới điều 3

(1) Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của quý khách trong phạm vi của thông báo trong “ Mục đích của việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân “. Công ty của chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vượt quá phạm vi hay cung cấp cho cơ quan chức năng khác hay người ngoài. Thế nhưng chúng tôi có thể chia sẻ với các công ty thành viên nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho quý khách.

(2) Ngoài trường hợp sử dụng trong hoạt động marketing của các công ty thành viên, nếu không được sự đồng ý của người sử dụng thì chúng tôi không được phép chia sẻ cùng với điều 3. Duy nhất chỉ khi có sự cho phép của người sử dụng hay người sử dụng gây thiệt hại cho người khác có đầy đủ chứng cứ theo pháp luật thì công ty chúng tôi sẽ cung cấp dựa theo trình tự pháp luật. Ngoài ra cũng có các trường hợp ngoại lệ như mục đích thống kê, nghiên cứu học thuật, khảo sát thị trường...

Điều 8 : Việc đính chính, yêu cầu phạm vi và xem thông tin cá nhân

(1) Người sử dụng có thể đính chính hoặc xem bài viết của mình trong trạng thái đăng nhập vào bất cứ lúc nào.

(2) Trong trường hợp yêu cầu đính chính lỗi xảy ra trong phần thông tin cá nhân của người sử dụng, công ty chúng tôi sẽ không cung cấp hay sử dụng thông tin đó cho đến khi đã được đính chính rồi.

(3) Đối với các thông tin cá nhân sai, chúng tôi sẽ xử lý triệt để cùng với điều 3.

Điều 9 : Việc rút lại đồng ý về cung cấp, sử dụng, thu thập thông tin

Bất cứ lúc nào quý khách cũng có thể rút lại đồng ý về cho phép sử dụng thông tin cá nhân. Quý khách có thể tiến hành bằng cách xóa đi thông tin cá nhân của mình trên bài viết.

Điều 10 : Về quản lý kỹ thuật bảo vệ thông tin khách hàng

Công ty chúng tôi cũng đang tiến hành nhiều kế hoạch cải thiện về việc quản lý, kỹ thuật đa dạng trong việc bảo vệ thông tin khách hàng. Người sử dụng cũng có quyền đặt mật khẩu cho phần thông tin khách hàng của mình để bảo vệ chặt chẽ hơn. Và gần đây, công ty chúng tôi cũng sử dụng các phần mềm mới nhất để ngăn chặn việc đánh cắp thông tin khách hàng và khống chế việc xâm nhập vào hệ thống thông tin từ bên ngoài. Công ty chúng tôi cũng cố gắng nổ lực thực hiện trang bị kỹ thuật nhằm đảm bảo tính an toàn hệ thống tuyệt đối.

Điều 11 : Việc bảo vệ thông tin dành cho trẻ dưới 14 tuổi

Khi tư vấn các vấn đề như tư vấn trực tuyến về việc đăng ký giáo trình của các bậc phụ huynh có trẻ dưới 14 tuổi thì tất cả các thông tin cá nhân xem như được đồng ý.

Điều 12 Bảng thông báo

(1) Công ty luôn suy nghĩ một cách thận trọng đến những thông báo của khách hàng, để bảo hộ những thông tin công ty luôn cố gắng hết sức để không làm hư tổn, xóa bỏ, làm giả tạo những thông tin này. Tuy nhiên, những trường hợp dưới đây là không được.

- Những thông báo mang tính spam (Ví dụ: Chain letter, quảng cáo những trang web đặc biệt…)

- Lưu truyền những thông tin sai nhằm mục đích phỉ báng người khác và đăng bài viết gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

- Nội dung xâm hại đến quyền lợi như quyền tác giả của người khác, quyền tác giả của công ty, công khai lí lịch của người khác mà không được sự đồng ý, hoặc đăng nội dung khác với chủ đề của bảng thông báo.

- Có thể sẽ xóa bỏ sau khi cảnh cáo mang tính riêng biệt hoặc có thể làm rõ vấn đề.

(2) Một cách cơ bản, cá nhân có trách nhiệm và quản lí những điều liên quan đến thông báo. Trước khi công khai những thông tin trên bảng thông báo thì xin suy nghĩ kĩ vì khó để bảo hộ những thông tin được công khai một cách tự phát thông qua những thông báo của người sử dụng.

Điều 13 Người có trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân

Để xử lí những bất mãn liên quan đến thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân của những người sử dụng thì chính công ty sẽ căn cứ vào người có trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân. Nếu như các bạn có thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng thì hãy liên lạc với người có trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân theo địa chỉ bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng và trung thực về những thắc mắc của người sử dụng.

● Người chịu trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân

- Tên: Lee Yeong Min

- Bộ phận: Communication PS

- Điện thoại: 010-5196-9129

Điều 14 Khai báo xâm phạm thông tin cá nhân

Trong trường hợp cần tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân thì có thể hỏi ở trung tâm khai báo xâm phạm thông tin cá nhân, trung tâm điều tra tội phạm internet viện kiểm soát tối cao, trung tâm đối phối với khủng bố ảo sở cảnh sát.

Điều 15 (Mua, vận chuyển sách và thiết bị học tập)

1. Việc mua sách thì có thể chỉ đăng kí trên trang web công ty hoặc có thể mua ở những nhà sách lân cận.

2. Sách sẽ chuyển đi trong vòng 7 ngày kể từ ngày mà việc thanh toán tiền của thành viên đã hoàn thành, sách có thể bị trì hoãn do thiếu sách trong kho, bị thiên tai.

3. Trong trường hợp lỗi của công ty như có vấn đề trong vận chuyển, thiếu trang sách, sách bị lỗi thì công ty sẽ xử lí việc hoàn lại tiền, đổi hàng, bao gồm cả phí vận chuyển. Đồng nghĩa với việc thành viên chắc chắn phải gửi những sách đã nhận về lại công ty.

4. Trong trường hợp hoàn tiền, đổi lại sách không phù hợp với những điều trong điều khoản trước thì thành viên phải trả tiền cho phí vận chuyển cần thiết

5. Những trường hợp có thể hoàn lại tiền, trả lại sách

① Do người mua muốn thay đổi, tình trạng không bị hư hộp đựng sách, trong vòng 7 ngày sau khi nhận được sách

② Trường hợp sách bị lỗi, thiếu trang sách, tình trạng không bị hư tổn bởi việc sử dụng của người mua, trong vòng 7 ngày sau khi nhận nhận được sách

6. Những trường hợp không thể hoàn tiền và đổi lại sách

① Trường hợp vượt quá thời hạn có thể đổi lại sách (tham khảo nội dung ở điều khoản trước)

② Trường hợp bị hư, mất sản phẩm do lỗi của người mua.

③ Trường hợp đã mở hộp đựng hay hộp đựng bị hỏng làm giá trị của sản phẩm hoàn toàn bị mất hoàn toàn.

④ Trường hợp giá trị của sản phẩm giảm hoàn toàn vì đã sử dụng một phần hay đã sử dụng của người mua.

⑤ Trường hợp giá trị của sản phẩm hoàn toàn bị giảm đến mức khó mà bán lại vì vượt quá thời gian.

⑥ Trường hợp hư hộp đựng của sản phẩm có thể phục chế lại được.

- Trung tâm khai báo xâm hại thông tin cá nhân: điện thoại 1336

- Trung tâm khai báo xâm hại thông tin cá nhân: Trang chính http://www.cyberprivacy.or.kr

- Trung tâm điều tra tội phạm internet viện kiểm soát tối cao: điện thoại 02-3480-3600

- Trung tâm điều tra tội phạm internet viện kiểm soát tối cao: trang chính http://icic.sppo.go.kr

- Trung tâm đối phó khủng bố ảo sở cảnh sát: điện thoại 02-392-0330

- Trung tâm đối phó khủng bố ảo sở cảnh sát: trang chính http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc/ctrc_main.htm

Công ty luôn cố gắng hết sức để người sử dụng có thể sử dụng những thông tin chất lượng một cách an toàn. Vì có bảo vệ thông tin cá nhân cho nên khi phát sinh sự việc trái với những tình huống được thông báo dành cho người sử dụng thì người có trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, dù đã xử lí việc bảo mật mang tính kĩ thuật nhưng công ty không có trách nhiệm liên quan đến việc hư hại thông tin do sự cố không thể dự tính phát sinh chẳng hạn như tính nguy hiểm của Hacking, công ty cũng không có trách nhiệm liên quan đến những tranh chấp mà khách viếng thăm đã viết trên bảng thông báo.

Ngày điều chỉnh cách vận hành thông tin cá nhân: ngày 14 tháng 01 năm 2011

Giải thích điều chỉnh cách vận hành thông tin cá nhân: ngày 04 tháng 01 năm 2011

Bạn có đồng ý với cách vận hành thông tin cá nhân? Đồng ý


 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James