tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Guide
  Hướng dẫn sử dụng

1. Bấm vào trang : http://www.tenstoryvn.com/
2. Sau khi đã đăng ký thành viên rồi thì dùng ID đó đăng nhập và vào phần “ My Page”

3. Nhấp chuột vào phần “ giáo trình học của tháng này “ nằm ở phía dưới avatar của phần “My Page”.

4. Có hai phần Reading PartStudy Part :
    Reading Part là dạng giáo trình có nguyên bản tranh và chữ, Study Part là dạng giáo trình không có tranh và chữ
    mà chỉ có giọng đọc của người bản xứ nên nếu muốn học với tranh thì nên chọn phần Reading Part.

    Ưu điểm mạnh của trang tenstoryvn.com. là có quyền lựa chọn học có nội dung tranh nguyên bản và chữ của
    câu hiện lên trong phần Reading Part.

- Reading Part : là dạng giáo trình có nguyên bản tranh và chữ.
- Study Part : là loại giáo trình không có tranh và chữ mà chỉ có giọng đọc của người bản xứ nên nếu muốn
  học với tranh thì nên chọn phần Reading Part.

5. Khi yêu cầu xác nhận thông tin sơ lược về giáo trình thích hợp thì hãy bấm vào mục chọn tựa đề của giáo trình học trên     Ten Storyvn.

6. Mỗi level có hai mã giáo trình đính kèm.
    Mã KR nằm ở phía bên trái gắn với tên giáo trình ở phía trước, hay dãy số ở phía sau của mã HR chính
    là số trang để tham khảo. Việc bắt đầu học với mã HR là rất hợp lý.
    Vì giáo trình có mã HR được thêm vào thời gian gần đây nên phần nội dung và âm thanh đều rất hiệu
    quả và đa dạng.

7. Xin lưu ý rằng không thể xóa phần giáo trình đang bắt đầu.

8. Hãy bắt đầu bằng cách bấm nút “Go” ở phần danh sách giáo trình trong My Page.

- Hãy bắt đầu bằng cách bấm nút “Go” ở phần danh sách giáo trình trong My Page. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James