tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Guide
  Hướng dẫn sử dụng

Sau khi đã thử nghiệm các phần miễn phí của Ten Story, các bạn có thể bắt đầu các chương trình có
tốn phí khác của chúng tôi sau khi đã thanh toán theo các bước sau đây.

Đang chuẩn bị...

Nếu có thắc mắc về phần chọn level nào có hiệu quả thì các bạn có thể gọi điện đến trng tâm tư vấn
khách hàng của chúng tôi hoặc để lại tin nhắn trên bảng thông báo của mục “Trung tâm thân thiết với
khách hàng”. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James