tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Guide
  Hướng dẫn sử dụng

Bài kiểm tra level có tổng cộng 5 giai đoạn

1. Hãy lựa chọn level phù hợp với mình.

2. Bấm nút START

3. Màn hình hiện bước đầu vào. Đợi 3 giây màn hình sẽ tự động chuyển trang

4. Sau khi đã nghe xong tiếng của người bản xứ, ở giữa màn hình sẽ hiện ra thanh SPEAK màu hồng. Hãy đọc theo mũi     tên hiện trên thanh.

5. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra sẽ thấy kết quả hiện trên màn hình. Sau đây là tiêu chuẩn để đánh giá level :

    Từ 0~30 điểm : Level thấp
    Từ 30~70 điểm : Level trung bình
    Từ 70 điểm trở lên : Level cao
    Bấm nút kế tiếp để qua level tiếp theo.

6. Bắt đầu bước thứ 2. Đợi 3 giây màn hình sẽ tự động chuyển trang.

7. Hãy đọc và trả lời câu hỏi

8. Bắt đầu bước thứ 3. Đợi 3 giây sau màn hình sẽ tự động chuyển trang.

9. Hãy nghe và lựa chọn câu thích hợp.

10. Bắt đầu bước thứ 4. Đợi 3 giây sau màn hình sẽ tự động chuyển trang.

11. Hãy chọn câu đúng.

12. Bắt đầu bước thứ 5. Đợi 3 giây sau màn hình sẽ tự động chuyển trang.

13. Hảy sắp xếp thứ tự thành một câu hoàn chỉnh

14. Kết quả kiểm tra hiện ra trên màn hình 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James