tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Guide
  Hướng dẫn sử dụng

• Cài đặt micro

1. Cắm cổng micro (headset) vào cổng màu hồng ở phía sau CPU máy tính

(Nếu có hình micro và headset ở mặt trước của CPU máy tính thì cắm vào vị trí đó cũng được.)
Trong trường hợp là laptop, thì không cần cắm micro cũng được vì đã có micro bên trong của laptop nhưng để nhận biết rõ giọng nói thì việc cắm micro bên ngoài để học thì tốt hơn.

2. Kiểm tra phần cứng

Windows Vista và Windows 7 sẽ nhận biết tự động nếu cắm micro vàocho nên không cần thiết phải kiểm tra phần cứng, tuy nhiên trong trường hợp Windows XP thì phải kiểm tra phần cứng như sau

1. Nhấp nút Start bắt đầu Window và nhấp vào[Control Panel]

* Khi không hiện lên hình ảnh như hình bên trên thì nhấp vào [Classic]
* Nhấn vào [Sound and audio]

Nếu xuất hiện hình ảnh như phía dưới, thì sau khi nhấn vào tap [Sound] thì nhấn vào [Hardware test]

3. Xuất hiện hình như bên dưới

* Nhấn vào [Next] từ khi bắt đầu kiểm tra sound hardware,
* Máy tính tự động tìm micro và speaker 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James