tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Free trail
  Học thử miễn phí

Dù chưa cài đặt micro ở máy tính thì vẫn có thể học thử
Nếu micro đã được cài đặt thì tham khảo phần[Chuẩn bị micro/setting],[etting nhận biết âm thanh]ở menu bên trái, sau khi cài đặt chương trình cần thiết thì có thể học thử miễn phí.
Phương pháp tốt nhất của lựa chọn level Tenstory là người học lựa chọn 1 quyển truyện tranh theo từng level mà người học có thể đọc hiểu, sẽ tốt hơn nếu người học bắt đầu từ level dễ.

Câu hỏi kiểm tra level Tenstory được cung cấp nhưng để mang tính phân biệt thì số lượng câu hỏi nhiều và đa số khó cho nên việc đọc thử trước một quyển sách miễn phí rồi lựa chọn level dễ để học thì tốt hơn là trả lời những câu hỏi kiểm tra level.

Nếu các bạn muốn thanh toán cho việc học Tenstory thì hãy lựa chọn level phù hợp và sau đó chúng tôi sẽ cung cấp khóa học đến các bạn.

 
Giai đoạn : Level PO
Tựa đề : My Body
Giai đoạn : Level 1
Tựa đề : Rules are Rules
Giai đoạn : Level 2
Tựa đề : Birthday Party
Giai đoạn : Level 3
Tựa đề : Help Me Please
Giai đoạn : Level 4
Tựa đề : Liars
Giai đoạn : Level 5
Tựa đề : The United States of America


 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James